Wat is respijtzorg?

Overbruggingszorg

Respijtzorg betekent dat iemand anders tijdelijk voor de zorgtaken zorgt, zodat mantelzorgers wat meer tijd hebben voor werk, studie, familie, vrienden en ontspanning. Hierdoor kunnen mantelzorgers hun eigen leven in balans houden en de zorg voor hun dierbaren langer volhouden. Respijtzorg is dus een soort hulp voor mantelzorgers. Vervanging voor mantelzorg Wanneer mantelzorgers af en […]

Palliatieve zorg & dementie

Palliatieve zorg dementie

Dementie is een verzamelnaam voor meer dan 50 ziekten, waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. Hoewel de ziekte langzaam vordert, leidt het uiteindelijk tot het stoppen van de hersenfunctie. Families die zorgen voor een geliefde met dementie hebben veel ondersteuning en hulp nodig. Daarom is het belangrijk om vroeg palliatieve zorg te […]

Download hier de ZorgXperts brochure

Uw gegevens zijn veilig bij ons