palliatieve zorg boeddhisme

Palliatieve zorg & boeddhisme

Het Boeddhisme werd gesticht door een bevoorrechte prins in wat nu Nepal is. Als volwassene verliet hij het paleis en zag hij met eigen ogen mensen die verschrikkelijk leden. Hij vroeg zich af hoe iemand die zo leed, gelukkig kon zijn.

Op een dag zag hij een kluizenaar mediteren en besloot hij ook materiële zaken op te geven en de waarheid te zoeken. Uiteindelijk realiseerde hij zich dat haat en hebzucht ongeluk veroorzaken en dat wijsheid en mededogen de sleutels tot geluk zijn. De ultieme spirituele staat, Nirvana, realiseerde hij, komt voort uit het gebrek aan verlangen en eenheid met perfectie.

Boeddhisten en zorg aan het einde van het leven

Net als hindoes geloven boeddhisten in reïncarnatie en karma: dat deugdzame daden leiden tot geluk en ondeugdzame daden leiden tot lijden. Vanwege deze overtuigingen accepteren boeddhisten vaak een terminale diagnose goed. Boeddhistische geloofsovertuigingen omvatten handelingen om te vermijden (zoals liegen, doden, stelen) en handelingen om te beoefenen (zoals ethisch goed spreken en handelen, vriendelijkheid en mededogen voor alle wezens).

Aangezien boeddhisten geloven dat de dood het begin is van een nieuw (gereïncarneerd) leven, bevorderen rituelen aan het sterfbed een gunstige wedergeboorte. Indien mogelijk moet een boeddhistische monnik of non aanwezig zijn. De geestelijk verzorger kan er een proberen te vinden. Familie en vrienden kunnen mantra’s herhalen om de geest van de patiënt te kalmeren.

Boeddhisten kunnen pijnmedicatie weigeren om “mindful” te blijven, omdat boeddhisten geloven in innerlijke verandering. Hoewel de palliatieve zorgspecialisten een boeddhistische patiënt en zijn familie moet voorlichten over pijnmedicatie en hoe deze een rustige geestestoestand kan bevorderen, dienen hun wensen te worden gerespecteerd. Boeddhistische overtuigingen dienen vanaf het begin van het zorgplan te worden overwogen, aangezien verlichting van spiritueel lijden en de mentale gezondheid van de patiënt belangrijk zijn voor boeddhisten.

boeddhisme palliatieve zorg

Aandacht voor diverse boeddhistische praktijken

Specifieke praktijken en overtuigingen, zoals dieet- of bescheidenheidsregels, variëren onder boeddhistische individuen en gemeenschappen, dus de palliatieve zorgspecialist dient open te staan voor hun behoeften en verzoeken. De patiënt kan wensen dat altaren, afbeeldingen, gebedskralen of andere devotieobjecten naar hun kamer worden gebracht.

Sommige boeddhisten geloven dat de “levenskracht” van de patiënt nog enkele uren na de laatste ademhaling in en rond het lichaam blijft. Na de dood moet het lichaam met een laken bedekt worden en in stilte naar het mortuarium worden verplaatst.

Ondersteuning bij rouwverwerking

Hoewel het geruststellend is te weten dat hun dierbare in een nieuw leven zal worden herboren, zijn de normale emoties die gepaard gaan met verlies nog steeds aanwezig, dus is rouwondersteuning belangrijk.

Contact

Wilt u meer informatie over palliatieve zorg met betrekking tot boeddhisme? Dan kunt u gerust contact met ons opnemen. 

Marjan Ide is mobiel bereikbaar op 06-15 112 339 een e-mail te sturen naar welkom@zorgexperts.nl. Download onze brochure voor meer uitgebreide informatie.

Bekijk ook

Download hier de ZorgXperts brochure

Uw gegevens zijn veilig bij ons