verschil palliatieve zorg en terminale zorg

Verschil tussen palliatieve en terminale zorg

Palliatieve zorg en terminale zorg worden vaak verward vanwege enkele overeenkomsten, wat leidt tot misverstanden die op veel websites en in voorlichtingsbrochures voorkomen. Niettemin zijn beide vormen van zorg duidelijk onderscheidend. Hieronder wordt het verschil tussen deze twee vormen van zorg uiteengezet.

Terminale zorg

Terminale zorg is bedoeld voor patiënten met een levensverwachting van drie maanden of minder. Deze zorg richt zich op het verlichten van onaangename symptomen zoals pijn, jeuk, of benauwdheid en biedt ook ondersteuning voor psychologische problemen zoals angst of depressie. Bovendien worden maatregelen genomen om de laatste levensfase van de patiënt zo comfortabel mogelijk te maken.

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg heeft niet als doel om de patiënt te genezen en wordt toegepast wanneer genezing niet langer mogelijk is. Het hoofddoel van palliatieve zorg is om de patiënt en de familie een zo hoog mogelijke levenskwaliteit te bieden, in overeenstemming met hun eigen wensen en keuzes. Deze vorm van zorg streeft naar het voorkomen van ongemak en het verlichten van symptomen.

Conclusie

Hoewel er overeenkomsten zijn tussen terminale en palliatieve zorg, bestaat er een belangrijk onderscheid: de palliatieve fase kan aanzienlijk langer duren, soms zelfs jaren, terwijl de terminale fase doorgaans korter is en zich richt op de laatste momenten in het leven. Palliatieve zorg tracht een goede levenskwaliteit te behouden gedurende een zo lang mogelijke periode, terwijl terminale zorg zich meer richt op de laatste levensfase van de patiënt.

Bekijk ook

Download hier de ZorgXperts brochure

Uw gegevens zijn veilig bij ons