palliatieve zorg copd

Palliatieve zorg bij COPD

Chronische obstructieve longziekte (COPD) is een aandoening waarbij de luchtwegen in de longen beschadigd raken, waardoor het moeilijk wordt voor lucht om in en uit te stromen. Symptomen kunnen bestaan uit kortademigheid, een laag zuurstofgehalte in het bloed, hoesten, pijn, gewichtsverlies en een verhoogd risico op longinfecties. Mensen kunnen ook te maken krijgen met emotionele gevolgen, zoals depressie, angst, slapeloosheid en sociale isolatie.

Een longarts zal u helpen bij de medische behandeling van uw COPD. Echter, het beheer van de symptomen van de ziekte vereist ook zorgvuldige aandacht. Het omgaan met de symptomen en de stress van COPD kan zeer uitdagend zijn. Daarom kan palliatieve zorg een belangrijk onderdeel van uw behandeling zijn.

Symptomen en complicaties bij COPD in het eindstadium

De loop van COPD is moeilijk te voorspellen, omdat het zich bij verschillende snelheden ontwikkelt. Iedereen is anders en daarom is het belangrijk op te merken dat de levensverwachting ook moeilijk te bepalen is. Er zijn ook veel factoren die een rol kunnen spelen, waaronder de rookgeschiedenis van een persoon, hun fitnessniveau, voedingsstatus en de mate van kortademigheid.

Niettemin ervaren veel mensen de volgende symptomen tijdens het eindstadium van COPD, evenals in eerdere stadia van de ziekte: hoesten, piepende ademhaling, grote hoeveelheden slijm, druk op de borst, pijn, vermoeidheid, slapeloosheid en/of obstipatie.

Naarmate een persoon het einde van het leven nadert, kunnen ze het volgende ervaren:

  • Kortademigheid in rust.
  • Moeite met dagelijkse activiteiten, zoals wandelen, koken, aankleden of andere dagelijkse bezigheden.
  • Chronisch respiratoir falen. Dit treedt op wanneer uw ademhalingssysteem geen koolstofdioxide meer kan afvoeren uit uw bloed, of wanneer het niet langer voldoende zuurstof kan opnemen.
  • Luchtweginfecties, zoals griep en longontsteking, kunnen de toestand van COPD verergeren.
  • Vaker bezoeken aan de spoedeisende hulp en overnachtingen in het ziekenhuis.
  • Angst en depressie.
  • Toegenomen verwarring of geheugenverlies. Dit kan worden veroorzaakt door een gebrek aan zuurstof of een teveel aan opgebouwd koolstofdioxide, emotionele stress of andere factoren.
  • Delirium. Het bewustzijnsniveau van de patiënt kan veranderen en ze kunnen rusteloos of onsamenhangend worden.
  • Ondervoeding. Patiënten kunnen te weinig eten vanwege angst of depressie, gebrek aan energie of een verminderde eetlust als gevolg van ongemak door kortademigheid.
  • Andere chronische ziekten, waaronder kanker, hartziekten, diabetes, nierziekten en beroerte.

Symptomen en behandeling van COPD – hoe palliatieve zorg kan helpen

Palliatieve zorg is gespecialiseerde medische zorg gericht op de behandeling van symptomen en stress geassocieerd met ernstige ziekten zoals COPD. Palliatieve zorg staat tot uw beschikking vanaf het moment van diagnose en gedurende het volledige verloop van uw ziekte. Het doel van palliatieve zorg is om u en uw familie te helpen de best mogelijke kwaliteit van leven te bereiken.

Palliatieve zorg wordt verleend door een team van artsen, verpleegkundigen en maatschappelijk werkers die gespecialiseerd zijn in palliatieve zorg. Dit team biedt u en uw familie extra ondersteuning.

Het palliatieve zorgteam werkt samen met uw longarts en andere specialisten die betrokken zijn bij uw zorg. Ze zorgen ervoor dat iedereen op één lijn zit. Navigeren door het gezondheidszorgsysteem is vaak een uitdaging, maar palliatieve zorgteams zijn experts op dit gebied.

Palliatieve zorgteams helpen ook bij het beheersen van uw kortademigheid door middel van medicatie die het gevoel van benauwdheid vermindert. Ze kunnen angst en depressie behandelen met medicatie, maar ook met gesprekstherapie, massage en ontspanningstechnieken. Het hebben van een chronische ziekte zoals COPD vereist aanpassingen in levensstijl. Specialisten in palliatieve zorg kunnen u helpen om zo gezond mogelijk te blijven gedurende het verloop van de ziekte.

Palliatieve zorgteams staan klaar om gesprekken tussen u en uw familie te initiëren en te vergemakkelijken over uw doelen en welk type zorg het beste voor u is.

Contact 

Wilt u meer informatie over palliatieve zorg met betrekking tot COPD? Dan kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. 

Wilt u direct persoonlijk contact? Marjan Ide is mobiel bereikbaar op 06-15 112 339 een e-mail te sturen naar welkom@zorgexperts.nl. Download onze brochure voor meer uitgebreide informatie.

Bekijk ook

Download hier de ZorgXperts brochure

Uw gegevens zijn veilig bij ons