wat is ouderenzorg

Wat is ouderenzorg?

Ouderenzorg, ook wel bekend als bejaardenzorg, is bedoeld voor ouderen bij wie de zelfstandigheid of kwaliteit van leven wordt bedreigd door gezondheidsproblemen. Dergelijke problemen kunnen verschillende lichamelijke en psychische oorzaken hebben, zoals beperkte beweeglijkheid door handicaps, verminderd zicht en gehoor, geheugenverlies en psychische klachten.

Waarom is ouderenzorg nodig?

De behandeling of ondersteuning door zorgverleners is gericht op het behouden of verbeteren van de kwaliteit van leven, met als doel om iedereen op een waardige manier oud te laten worden.

Welke soorten ouderenzorg zijn er?

Ouderenzorg omvat allerlei vormen van zorg die gericht zijn op ouderen. Voor veel cliënten in de ouderenzorg gaat het verder dan alleen ouderdom of revalidatie. Hierbij valt te denken aan dementie, handicaps, ziekten, of psychische problemen. Om het fysieke en mentale welzijn te behouden of verbeteren, ontvangen zij extramurale zorg, intramurale zorg of transmurale zorg.

Extramurale ouderenzorg

Het doel van extramurale ouderenzorg is om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. Zij ontvangen de benodigde zorg in hun eigen huis. Voorbeelden van extramurale ouderenzorg zijn thuiszorg en mantelzorg.

Intramurale ouderenzorg

Ouderen ontvangen intramurale zorg wanneer zij in een instelling verblijven, zoals een verpleeghuis of verzorgingshuis, waar zij de nodige zorg krijgen. Deze vorm van zorg wordt ingezet wanneer ouderen door omstandigheden niet langer thuis kunnen blijven wonen.

Transmurale ouderenzorg

Bij transmurale ouderenzorg werken ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties, revalidatiecentra, verzorgingshuizen en mantelzorgers samen om de zorg rond ouderen te organiseren. Hierbij staat het regelen of voorkomen van verplaatsingen naar tijdelijke plekken centraal.

Contact

Wilt u meer informatie over palliatieve zorg met betrekking tot ouderenzorg? Dan kunt u gerust contact met ons opnemen. 

Marjan Ide is mobiel bereikbaar op 06-15 112 339 een e-mail te sturen naar welkom@zorgexperts.nl. Download onze brochure voor meer uitgebreide informatie.

Bekijk ook

Download hier de ZorgXperts brochure

Uw gegevens zijn veilig bij ons